Power button light on but blank screen

Power button on but blank screen. Can’t start. Can’t turn off.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen