Ga door naar hoofdinhoud

The ASUS M51E-B2 is a fully functional wireless laptop. It features a 15.4" monitor, Windows Business Vista, 2 GB memory, and 6-cell lithium ion battery.

3 Vragen Bekijk alle

when charging all electricity turns off in house

all house power turns off when trying to charge laptop

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@slapsy

Check your power adapter, and inspect the power cord for any frays, etc.

had you tried on different power outlet source?

If the adapter is not connected to laptop but connected to the power source and circuit breaker trips when you turn on, most probably your power adapter is faulty.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

max wheare zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 98