A high pitch whistling noise

This happens when i drive in low gear on the hills

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe