Ga door naar hoofdinhoud

A portable e-book reader developed by Amazon. Repair is straightforward and requires only prying tools and screwdrivers.

55 Vragen Bekijk alle

cannot go to "Home"

After reading a book cannot return to “home”?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

After reading a book kindle will not go to Home after tapping it?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

where is my answer

door

where do I read my answer?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

raye8708 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 57