Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and information for Microsoft's Surface Go line of 2-in-1 tablets.

10 Vragen Bekijk alle

tablet stuck can’t get anything but American megatrends on screen

Stuck on American megatrends help can’t get tablet to pull up screen or do anything

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You might need to visit a repair shop. Your OS is likely corrupt and/or even your firmware.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Judy green zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 219