Ga door naar hoofdinhoud

An all-in-one printer and scanner with duplex print and WiFi connection.

23 Vragen Bekijk alle

power light is flashing

I have a mg3022 canon printer the green power light won’t stop flashing first time setting up

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The MG2922 printer's power light will blink continuously if the access door is open or slightly ajar. Make sure the door is completely closed and then press the black or color start button to clear the blinking.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Marjorie Throckmorton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 23

Afgelopen 30 dagen: 90

Altijd: 3,375