Fuel Pump Inertia Switch

Hello,

Where is the location of the fuel pump inertia switch on a 1994 Chevy Caprice?

Thanks a lot,

Chris

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe