Backlight issues - What happened?

I have the same problem with my old 2007 Macbook pro A1226.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Can you give us a bit more here.

door

Voeg een opmerking toe