Wich sensors regulate shifting of transmition

What sensors regulate shifting of transmission and where are they located

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe