Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Keurig Mini B-31 is a compact single cup hot beverage brewer that uses Keurig's K-cup dispensing system.

9 Vragen Bekijk alle

My coffee comes out luke warm. It is not HOT

My coffee comes out luke warm. It is not HOT

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

This could be caused by a worn out heating element, but one thing to try before taking the machine apart is to run a descaling solution though it.


https://www.keurig.com/descale-instructi...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lana Claycomb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 217