Ga door naar hoofdinhoud

The Graco Snugrider Elite is a small children's and infant's car accessory stroller.

4 Vragen Bekijk alle

replacement of front wheel

Where can I get a replacement for the right front wheel? It fell off my graco snugrider elite infant car seat frame stroller and has been lost

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Looks like you may have to go directly to Graco for the parts. Here’s the link on where to request it:

http://www.gracobaby.com/ReplacementPart...

Here’s how to do it:

Graco Snugrider Elite Rear Wheels Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Darcy Auman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 43

Altijd: 972