Ga door naar hoofdinhoud

Can I cut charger and connect wires to rechargeable speaker wires

I broke my mirco use charging port for my speaker and i don’t have cash to fix it. Would is be possible to cut my phone charger and the connect those wires

charger:Blue Red

^ ^

Speaker:Black Red

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Are those wires (Black and Red) connected to the speaker itself? If it does, you snapped the wrong wires. Solder them back to the board. You could solder a connection but the speaker won’t be portable anymore (since the charger is soldered into the board of the speaker). Solder the Positive wire of the charger to the positive terminal (the place where the micro usb connector is attached) and negative to the negative terminal.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rbo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 27

Afgelopen 30 dagen: 102

Altijd: 1,462