I can not answer whats app with this headset. please help me

I can not answer whats app with this headset. please help me

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

What kind of phone do you have?

door

Voeg een opmerking toe