Ga door naar hoofdinhoud

Released in August 2015, Model number: P01M, Intel Atom Processor Z3530

21 Vragen Bekijk alle

Possibility to change digitizer only

Is it possible to change the digitizer only of this model? Or is it fused together with the LCD?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

You will not be able to take them apart so your going to need to buy it with the LCD sorry.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

From my research online, the screen and digitizer seem to be one piece. Honestly, you can’t beat this. You don’t have to worry about getting fingerprints or dust under the digitizer like on some of the iPad models.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kevin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 12