My wheel wont turn right or left

When I turn the wheel left or right in fh4 it wont turn at all.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen