Ga door naar hoofdinhoud

The Zune is Microsoft's portable media player and entertainment platform, originally released in 2006.

57 Vragen Bekijk alle

will not power up

will not power up anymore

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I need more info but it can be that your battery is dead

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jim mcdaniel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 17