Ga door naar hoofdinhoud

Device repair and troubleshooting for the Corsair Vengeance M65 Mouse.

14 Vragen Bekijk alle

My scroll wheel broke

my scroll wheel snapped the plastic dowel needs replacing will i have to buy anew mouse

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

My scroll wheel shaft that goes into the sensor to see the wheel turn is broken. The splined shaft that goes into the sensor is broken OFF and of course there is no scroll movement.

Does Corsair let you BUY a New Wheel? I di not find anything on this.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jonah Jupp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 50