My steering wheel dont tur right

my steering wheel stop turn right what can i do

to left is good but to right is do nothing


Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen