Ga door naar hoofdinhoud

4G Android smartphone and tablet in one with a 10.1-Inch multi-touch screen.

2 Vragen Bekijk alle

Will not turn on

It turned on then made a weird sound now it will not turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try connecting to a PC. If that doesn’t work then change the battery.Plum Optimax 10 Battery Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Susan bloxton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 254