Ga door naar hoofdinhoud

The Roomba 650 is a Fourth Generation robotic vacuum released by iRobot in August 2012. This device is hand-free and is programmed to clean our homes. With little manual operation needed, this robot have revolutionized house cleaning.

24 Vragen Bekijk alle

Why does my Romba i650 turn in circles

My i650 does not move forward. It rotates first in one direction, then the other and continues changeing direction, but does not move forward.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

PC Laptop batterijen

An easy fix for a big power boost.

Nu winkelen

PC Laptop batterijen

An easy fix for a big power boost.

Nu winkelen

2 Antwoorden

after it runs for a couple of minutes dose it say error 9

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

maybe one of the motors has been blown out

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Elvin Martinez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 3

Altijd: 16