Ga door naar hoofdinhoud

How to take out the internal RAM?

On these laptops there’s an internal 2gb stick at least on my model, and I was wondering if it can be replaced?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The other RAM slot is under the keyboard, see the image in Step 9 of this guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Evan Carter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 54