How do you adjust the printer paper length?

How do you adjust the paper length on M3T kiosk when it prints out a receipt?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe