Ga door naar hoofdinhoud

The Frontier was introduced in 1997 for the 1998 model year as a replacement for the aging 1986–1997 Nissan Hardbody Truck.

11 Vragen Bekijk alle

Vehicle cranking and not starting

Hi, my 2002 Nissan Frontier with ZD30 engine is cranking and not starting.

I replaced the crankshaft sensor and still nothing.

Looking for the cam sensor to see if it is bad.

Please help!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I was told that it might be the fuel filter or the clutch

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

J B zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 8

Afgelopen 30 dagen: 21

Altijd: 338