Does the Google pixel 3 XL have the same proximity sensor

I have not been able to find a google pixel 3 XL prox but i have been able to find the pixel 3 proximity sensor. Are they the same part?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe