on youtube the video flashes green

on youtube the video flashes green and 2 videos later a crash with weird sounds

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe