Button jammed or broken

The button for my gun is broken and doesnt load

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe