Front windshield washer does not work

My front sprayer does not work but the rear window sprayer works fine.

What could the problem be?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe