Ga door naar hoofdinhoud

Uitgekomen op 4 november 2017. Model A1865, A1901. Verkrijgbaar als GSM of CDMA / 64 of 256 GB / Zilver of Space Gray. (Uitgesproken als "iPhone 10".)

999 Vragen Bekijk alle

0.2 inch Light stripe on the screen after dropping my phone

I dropped my phone, the screen didn't crack but I have this light on the side about 0.2 inch. Appended pictures.

Should I change a new screen or it’s a connection issue ? Anyone has any suggestion? thx!

Block Image

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Hey Piper, it is possible that the LCD connection is slightly loose, I would suggest disconnecting the battery, and then reseating the LCD connectors, and then connecting the battery. If this doesn’t work, it is possible the backlight in your display may have been slightly damaged, and will require a new screen to fix. I hope this helps!

Best of luck, Alec

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Super powaaaa, my mom has the same issue but she calls it her light saber!!!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Piper zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 14

Afgelopen 7 dagen: 108

Afgelopen 30 dagen: 402

Altijd: 11,383