Ga door naar hoofdinhoud

GSM version of the fourth generation of iPad released November 2, 2012. Model Number A1459 / 16, 32, or 64 GB

43 Vragen Bekijk alle

Display compatibility GSM -Wifi

Does a Display from Ipad 4 GSM match to a Ipad 4 Wifi?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes the digitizers and LCDs are both identical between models.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andreas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 29