Ga door naar hoofdinhoud

The Write and Learn Creative Center developed by VTech is a fun and interactive device. This product, #80-169300, is designed to develop writing and learning skills for children between 3 and 6 years of age .

5 Vragen Bekijk alle

How to open the pen?

How do I open the pen to replace the wire?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It’s glued. Must use a  heat gun and pry it open slowly.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Daniel Marrs zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 63