Why is my device not recognizing my password?

My device goes off few seconds immediately after it comes on. And also, my device not recognizing my password?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe