Why is this happening?

Block Image

I was minding my own buissnes when the tv did this

Help.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe