Light display only showing 2 scenes not 3

Are the bulbs able to be changed? If so, how? X

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe