Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Instinct is a smartphone that uses a Haptic touchscreen interface, and three touchscreen buttons.

4 Vragen Bekijk alle

How to reset a pascode locked samsung instinct?

Hello all

i bought a samsung instinct M-800 on ebay however this device is locked with a pascode and i am unable to enter the device. Is there and button combination that allows you to reset the phone or perhaps any code to reset the device? Thanks!

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

eBay offers a buyer protection program, I would use it.

https://www.thebalancesmb.com/how-ebay-s...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Victor99 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 61