Ga door naar hoofdinhoud

How to fix the seventh generation of Honda's compact car.

72 Vragen Bekijk alle

Honda Civic mass airflow sencor location

Need to know where the mass airflow sensor is located in my 2002 Canadian Honda Civic.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The Mass airflow sensor is in the air duct between the air filter and the throttle body. Different engine options have this sensor in different locations in that area. just look for an electrical connector on the duct or filter housing.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

If my obd reads a mass air flow problem, how would I fix that?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Patricia Mcdonald zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 10

Afgelopen 30 dagen: 78

Altijd: 5,491