How do I repair a necktie

I have a tie and the end is flaring.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3

2 opmerkingen:

Please post a photo

door

I have a necktie that does not have to flare out

door

Voeg een opmerking toe