How do I fix the sound on my LeapPad Ultimate?

LeapPad Ultimate has no sound, how do I disassemble and fix/replace speaker?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen