Ga door naar hoofdinhoud

Released October 2016 by Spin Master, this Draggle has purple fur with a white stomach and blue wings.

2 Vragen Bekijk alle

My wing is broken

HELP!!! The wing on my hatchible is broken. It looks as if it has been pulled out of “socket”. It looks almost like it has slipped off some kind of small rod. Is there a way to push it back in?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s the guide on how to replace the wing:

Spin Master Hatchimal Draggle Plastic Wing Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

djunapamer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 30

Altijd: 1,201