Strong mechanical key noise

Strong mechanical noise from some keys in 1st octave (C4-C5). How to fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe