Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for the Apple Earphones that include a remote and microphone. Released in 2009. Model number: MB770G/B.

21 Vragen Bekijk alle

My one side of headphone not working

My earphones were very nice but nowadays they are irritating me. Left side of my earphone is not working at all I tried to fix but still not working. Please tell me what to do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

New one cost about $12 now and it might not be worth the hassle of trying to fix the old ones.

https://www.ebay.com/itm/Genuine-Apple-M...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

1 Opmerking:

I have tried repairing multiple brands of headphones/earphones /jacks etc... real PITA, @mayer is correct on this one, far easier and cheaper to buy new.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

joymanral66 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 66