Why my phone will not go into sleeping mode

why my phone will not go into sleeping mode

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe