Ga door naar hoofdinhoud

A tunable gaming mouse produced by Logitech and released March 2014, Model number: M-U0042.

3 Vragen Bekijk alle

Logitech g502 protius spectrum

I was wondering if u can install a upgraded paracord?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

If you are meaning the USB cable, then sure. All USB devices follow a specification but a continuity tester and some soldering may be required.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

coronavasquez2007 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 2

Afgelopen 7 Dagen: 2

Afgelopen 30 Dagen: 16

Altijd: 325