Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

In June 2017 Apple updated its 13" MacBook Air with a newer Broadwell Intel Core i5 processor, resulting in slightly increased performance and battery life.

207 Vragen Bekijk alle

Can I replace MacBook Air display with a new Retina d from 2018 MBA?

Can I replace the 2017 MacBook Air display panel with a new Retina display from 2018 MacBook Air?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You can’t. You simply can’t.

Because it had a different connector, the size is different, and the MBA can’t drive a retina display.

Hope this helps!

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Valentin Stepaniuk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 951