Usb Conecction Replacement is it possible?

Ibroke the usb part, is it possible buy anotherone or any us connection works?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe