Ga door naar hoofdinhoud

The 2015 version of the Samsung Galaxy A3 budget smartphone.

24 Vragen Bekijk alle

Losing Audio Power suddenly

Hello Guys!

I'm using this Samsung A3 (2015) device, for now, three years and nowadays while using the Google music app my device audio won't work properly need to restart the device to get the audio powers. Is there any way to conclude this?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Perhaps your phone needs updating, or the app you use needs updating.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

heatherbrowne zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 17