Ga door naar hoofdinhoud

The HP OMEN (model number 15-ax280nd) is a personal computer released by Hewlett-Packard (HP). This model was released in 2016.

4 Vragen Bekijk alle

How many RAM slots are in the HP omen

How many Ram slots are in the HP OMEN Notebook?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

From this image I found online there appears to be two RAM slots. They are at the bottom left corner

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 very easy remove and replace

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Danny Val zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 291