SL suction speaker stops my music

My SL suction speaker stops my music for a little bit and then starts again and it won't play my music please help

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe