Cannot see wifi networks

Can you fix a wifi card problem on my kindle 8?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

My screen won't come on.

door

Voeg een opmerking toe