Ga door naar hoofdinhoud

The GoPro Hero5 Black is an HD waterproof action camera released by GoPro in October of 2016. The 4k resolution video camera has voice control, a touch screen display, and built in WiFi.

85 Vragen Bekijk alle

Hero 5 black LCD replacement

My Hero 5 black lcd broke and I need to replace it. Do you do it? I am in Brazil but my daughter has my camera. She’s in Bloomington, Indiana.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

There are two screens, the front screen (black and white) and the back screen (bigger color display). Which one is broken?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

It's the back screen that's broken. Camera is working properly though.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

@jonasbrazil I do replace these, However some people get these confused for some reason. Just wanting to make sure we are on the same page is this the small lcd of the bigger lcd? FYI I am in Brazil, Indian also.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jonas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 136