Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly guides for the Jura (Capresso) Impressa J5 coffee maker.

19 Vragen Bekijk alle

after pressing rinse system keeps saying its filling system

after pressing rinse system keeps saying its filling system

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Is the drain tray full of water?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Make sure the water tube/frother is submerged in clean water. Think instead of milk it is water. The machine is requesting water from the water tube.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joseph Fazari zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 26

Altijd: 1,966